Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2019

3sadK
2283 1713 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamefir mefir
3sadK

June 20 2019

3sadK
6371 1538
Reposted fromwpoprzekstajemozg wpoprzekstajemozg viamefir mefir

June 17 2019

3sadK
Wiesz, co się liczy długoterminowo w związkach? Nie jest to seks, nie są to emocje, nie jest to wygląd. Tym czymś jest spokój. Możliwość wyjechania z kumplami na weekend i nie zastanie po powrocie zapłakanych oczu. Możliwość zamknięcia się w pokoju i poczytania książki bez pytania: "Stało się coś? Kochasz mnie?". Możliwość umówienia się z koleżanką z pracy bez podejrzeń o zdradę, ale też bycie wolnym od podejrzewania swojej dziewczyny o to, że ciebie zdradza.
Najważniejsza jest przyjaźń z osobą, która potrafi samodzielnie żyć i to, żeby się wzajemnie nie podusić swoimi problemami, oczekiwaniami, lękami i emocjami. Każdy potrzebuje powietrza, żeby nim oddychać, a jeśli go nie ma, to idzie szukać go gdzieś indziej.
— Volant "Sexcatcher"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamefir mefir
3sadK
5574 6725 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamefir mefir

June 16 2019

3sadK
2875 755e 500
Reposted frompiehus piehus viamefir mefir
3sadK
Reposted fromskrzacik skrzacik viamefir mefir
3sadK
Boris Groh "Night walking"
Reposted frompossumincardigan possumincardigan viamefir mefir
3sadK
2107 8e20 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viamefir mefir
2297 ced2 500
Reposted frommirosia mirosia viamefir mefir
3sadK
3078 92b6
Reposted fromonlyman onlyman viamefir mefir
3sadK
Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
3sadK
4589 b8e5 500
Pologne
Reposted frombarszczowa barszczowa viapl pl

June 10 2019

3sadK
6382 4294 500
Reposted fromsoftboi softboi viamefir mefir
3sadK
8155 14e7 500
Reposted fromsoftboi softboi viamefir mefir
3sadK
9818 dc77 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamefir mefir
3sadK
4302 278e 500
Reposted fromsoftboi softboi viamefir mefir
0259 905a 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamefir mefir
3sadK
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl